AGLAIA

Atelier      voor      creatieve      vorming      en      therapie

home

therapie

atelierwerking

supervisie

 

Supervisie is een leertraject waar in groep of individueel methodisch wordt gewerkt
aan persoonlijke leervragen met betrekking tot het werk.
Het is een vorm van reflecteren op je eigen werkstijl.
Het geeft zicht op welke situaties jou problemen opleveren, waar dit mee te maken kan hebben,
hoe ermee omgegaan kan worden en welke alternatieven er zijn

 

In atelier aglaia wordt voor supervisie ook vertrokken vanuit een creatieve visie.
Via creatieve opdrachten en gesprek verkennen en herkennen je als deelnemer vaste patronen
en gaan je op zoek naar dieperliggende motieven en overtuigingen.

 

Een supervisietraject kan individueel aangevraagd worden
of er kan deelgenomen worden aan een groepstraject met personen uit hetzelfde werkveld.
Een traject kan ook uitgewerkt worden binnen het werkveld op aanvraag.

 

Supervisie kan ook uitgewerkt worden voor studenten binnen de school of in Atelier Aglaia.

 

contactgegevens en inschrijvingen

AGLAIA

Atelier      voor      creatieve      vorming      en      therapie